Cloud Computing “Bulut Bilişim” Nedir?

Bulut Bilişim Nedir?

Bilişim teknolojisinin her geçen gün gelişmeye başladığı günümüzde artık firmalar, geçmiş dönemlerin aksine pek çok farklı işlemi teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu yenilikleri kullanarak yapmayı tercih ediyorlar. Şimdilerde en fazla hakkında araştırma yapılan konuların başında ise bulut bilişim gelmekte. Pek çok kişi için çok kolay bir şekilde hakkında bilgi sahibi olunan bir konu olarak bilinse de hâlâ bazı firmalar var olan bu sistem ile alakalı yeterli oranda bilgiye sahip değiller. Böyle olunca da aslında oldukça güvenli ve profesyonel olarak yapılabilecek işlemler için ciddi anlama maddi külfetlerin altına girilebiliyor.

En basit tabiri ile bulut bilişim, insanları sahip oldukları verilerin ve programların sanal olarak onlara sunulmuş olan sunucuda depolanması sisteminin genel bir adıdır. Bulut bilişim kullanılarak internetin kullanılabildiği her alanda elektronik cihazlar ile insanlar sunucuya yüklemiş oldukları bilgilere ve verilere hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde ulaşmış olacaklardır. Üstelik bu tarz sistemlerin hiçbir şekilde kuruluma ihtiyaç duymamaktadır. Yazılım, veri barındırma ve donanım hizmetlerinin her birinin internet üzerinde tek bir yapıda toplanması sayesinde de firmaların en etkili çözüm ortağı olmayı da başarıyorlar. Aynı zamanda bulut bilişim kullanılarak yalnızca çalışanlar değil aynı zamanda müşteriler de aynı anda istemiş oldukları her türlü veriye oldukça kolay bir şekilde ulaşma olanağına da erişmiş oluyorlar.

Bulut Bilişimin Avantajları Nelerdir?

Firmaların bulut bilişim ile birlikte verilerini internet ortamında depolaması ile birlikte artık hiç olmadığı kadar fazla depolama alanı firmalara ve insanlara sunulmaktadır. Bununla birlikte veri transferinin hızlı olması, maliyetten tasarruf edilebilmesi gibi pek çok farklı avantaj, bulut bilişim kullanımı ile birlikte kişilere sunulmaktadır. Özellikle de iş gücü ve zamandan ciddi anlamda tasarruf etmek isteyen ve bu aşamada verilerinin güvende olmasını sağlayan büyük şirketler, bu yeniliği kullanarak veri depolama işlemini daha öncesinde hiç olmadığı kadar kolay bir hale gelmiş oluyor. Genellikle şirketlerin bulut bilişimi tercih etmelerindeki en büyük etkenlerin başında maliyetinin çok düşük olması gelmekte.

Bununla beraber kullanılacak olan bulut bilişim ile birlikte artık geçmiş dönemlerde veri depolama konusunda ortaya çıkmakta olan altyapı karmaşası ortadan kaldırılmış olacaktır. Bilindiği üzere geçmiş dönemlerde verilerin saklanması adına hangi yöntem kullanılmış olursa olsun fark etmez ortaya oldukça ciddi sonuçlar çıkıyordu. Bulut bilişim ile beraber artık altyapı konusundaki karmaşalar tam anlamıyla giderilmiş olacaktır. Altyapının beraberinde getirmiş olduğu en önemli avantajlarından bir diğeri ise firmaların ya da müşterilerin istemiş oldukları zamanda istedikleri bilgilere rahatlıkla erişebiliyorlar. Çalışma alanının genişlemesine yardımcı olan bulut bilişim sistemi kullanılarak aynı zamanda verilerin korunması işlemi de oldukça etkili bir şekilde yapılmış oluyor.

Günümüzde şirketler bulut bilişim sistemini kullanarak ofis yazılımları, veri saklama, veri tabanı paylaşımı ve işlemci gücü ihtiyacı başta olmak üzere gerekli olan her türlü ihtiyaçları en etkili şekilde gidermenin de yolunu bulmuş oluyorlar. Bulut bilişim sisteminin kullanılmaya başlanmasından hemen sonra sürekli olarak alınacak destek ile birlikte artık geçmiş dönemlerde yapılırken zorlandıkları pek çok konu daha öncesinde oldukça zor bir şekilde yerine getirilirken şimdilerde kolaylıkla yapılmış oluyor. Bakım istemeyen, yatırımları koruyan, ölçeklenebilir, maliyeti oldukça az olan bulut bilişim sistemi ile beraber artık bireyse ya da kurumsal fark etmeden tüm işlemler çok daha kolay bir hale gelecektir. Üstelik bu sistem ile beraber artık isteyen herkes, güvenli bir şekilde veri saklama işlemini kolayca gerçekleştirmiş olacaklardır.

Gelecek Bulut’ta

İlerleyen teknoloji ile birlikte artık kişisel ya da kurumsal fark etmeden insanların büyük bir kısmı mevcuttaki çalışmalarını çok daha farklı ve etkileyici bir şekilde yapma imkanına da erişmiş oluyorlar. Ancak buna rağmen hâlâ kimi şirketler ve insanlar teknolojiyi kendi istekleri doğrultusunda kullanmak yerine pek çok işlemi bilindik şekilde yapmaya çalışıyor. Böyle olunca da pek çok farklı sorun beraberinde geliyor. Bulut bilişim ise şimdilerde teknolojinin her geçen gün kullanımını arttırdığı bu dönemde yenilikçi yapısı ile neden böylesine fazla tercih edilen sistemler arasında ilk sıralarda yerini alıyor ve bu sıralamadaki yeri de her geçen gün artış gösteriyor.

Bulut Bilişim Ne Tarz Avantajları Beraberinde Getiriyor?

Firmaların ya da insanların bütün verileri, programları ve uygulamaların sanal bir sunucuda depolanması için kullanılmakta olan sisteme bulut bilişim adı verilmektedir. Geçmiş dönemlerde tüm bu bilgiler klasik tarzdaki sunucularda saklanıyordu. Böyle olunca da kişilerin maliyetleri ciddi oranlarda artış gösteriyordu. Oysa artık bulut bilişim sisteminin kullanılmaya başlaması ile beraber insanlar internetin bulunduğu her yerde günün arzu edilen zamanında elektronik cihazlarını kullanarak istemiş oldukları her türlü bilgi ve veriye oldukça kolay bir şekilde ulaşma imkanına erişiyorlar. Şimdilerde bu hizmetlerin tamamı bulut bilişim teknolojisi içerisinde kendine yer bulmaktadır. Geçmiş dönemlerde bu konuda oldukça etkili çalışmalar yapılmazken şimdilerde artık özellikle de firmalar bulut teknolojisini kullanmayı tercih ediyorlar.

Firmaların ya da insanların bulut bilişim teknolojisini kullanmalarındaki en büyük avantajların başında, kuruluma gerek olmaması gelmekte. Böylece artık yalnızca günümüzde değil ilerleyen dönemlerde de artık sıklıkla kullanılan depolama alanı olarak ön plana çıkmakta. Kurulum ile uğraşılmadan çok kısa bir süre içerisinde kullanılmaya başlanacak olan bulut bilişim sistemi ile birlikte firmalar ya da kişiler yazılımlarını, donanımları ve veri barındırma hizmetlerini internet üzerinde tek bir alanda toplama olanağına da erişmiş oluyorlar. Böylece firmalar istemiş oldukları çözüm ortaklığını kolaylıkla elde etmiş oluyor. Hem müşterilerin hem de firmaların aynı anda istemiş oldukları tüm verilere kolaylıkla ulaşabilmesi adına büyük bir dikkatle hazırlanmış olan bulut bilişim sistemi ile birlikte yalnızca bilgileri belirli bir alanda depolamak değil aynı zamanda bunları yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşma konusunda da büyük bir kolaylığı beraberinde getirdiği ise bilinen bir gerçek.

Bazı firmalar bulut bilişim sistemini kullanmak isterken öncelikli olarak güvenlik sorununun ortaya çıkıp çıkmadığını düşünüyorlar. Çünkü onların bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi demek, oldukça ciddi sorunların beraberinde gelmesi demek olacaktır. Ancak akıllarda bu konuda hiçbir soru işareti kalmasına gerek yok. Bulut bilişim sistemi her zaman önceliği güvenliğe özen göstermekte. Böyle olunca yalnızca bireysel olarak değil kurumsal olarak da büyük küçük fark etmeden isteyen herkes hiçbir sorun yaşamadan tüm verilerini bulut bilişim sistemine taşımayı tercih ediyorlar.

Zamandan ve iş gücünden tasarruf edilmesine imkan tanıyan bulut bilişim sistemi, teknolojinin kullanımın arttığı günümüzde ve ilerleyen dönemlerde de özellikle firmaların en fazla tercih ettiği veri saklama sistemleri arasında ilk sıradaki yerini almış olacaktır. Bulut bilişim sistemleri kullanılırken önemli olan şey ise doğru depolama alanını seçmek. Son dönemlerde bu konuda çok fazla isteğin olmasından ötürü artık her isteğe uygun özellikleri bünyesinde barındıran bulut depolama alanları insanların kullanımına sunulmakta. Bu aşamada yapılacak olan şey ise istekleri tam anlamıyla karşılayacak bulut alanı satın alınmalıdır. Ardından da tüm bilgiler bu sistem içerisine yüklenmeye başlayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.